Sääntömääräinen vuosikokous 2021

Aika: sunnuntaina 21.2.2021 klo 15

Paikka: Zoom-kokous, linkki sähköpostitse ilmoittautuneille

Ilmoittautuminen sähköpostilla 19.2.2021 mennessä

yhteys@sle-yhdistys.fi

tai puh. 050 309 8261

 

Kokouksessa tehdään seuraavat sääntömuutokset:

 • Kohta 1 § Nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimenmuutos
 • Kohta 14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus
  Ehdotamme uudeksi tilikaudeksi 1.11. – 31.10.

ESITYSLISTA

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 1. Todetaan kokouksen työjärjestys.
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 1. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto.
 1. Päätetään edellisen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 1. Vahvistetaan yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 2. Yhdistyksen nimen muuttaminen. SLE-yhdistyksen nimi vaihdetaan aikaisemman vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.
 3. Yhdistyksen kirjanpidon tilikauden muuttaminen 1.11. – 31.10. 

 

 1. Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi. 2020 vuosikokous valitsi puheenjohtajan, joka jatkaa 2.toimikauttaan.
 2. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä.
 3. Valitaan hallituksen neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika ja joka alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.
 4. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastajaa ja yhdestä kahteen (1-2) varatoiminnantarkastajaa tai tarvittaessa varatilintarkastajaa.
 5. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n liittovaalin vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla. Päätetään yhdistyksen äänten käyttämisestä.
 6. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
 7. Muut asiat 
 8. Kokouksen päättäminen

Tulostettava esityslista  2021 Sääntömääräinen vuosikokous

Sivu päivitetty 4.2.2021

Toimintakertomus

Tilinpäätöstiedot

Toimintasuunnitelma

Säännöt

SLE-yhdistyksen säännöt on hyväksytty 15.2.2019

2019 säännöt (pdf)