Vuosikokous 2020

SLE-YHDISTYS RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS

ESITYSLISTA

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään edellisen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika ja joka alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.

9. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä.
10. Valitaan hallituksen neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika ja joka alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.
11. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastajaa ja yhdestä kahteen (1-2) varatoiminnantarkastajaa tai tarvittaessa varatilintarkastajaa.
12. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n liittovaalin vaalijärjestyksen määritelmällä tavalla.
13. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
14. Esitellään ja päätetään yhdistyksen nimen- ja sääntöjenmuutos
15. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioita huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

 

Esityslistan voit myös tulostaa tästä 2020 Vuosikokous esityslista (pdf)

Sivu päivitetty 10.2.2020

Säännöt

SLE-yhdistyksen säännöt on hyväksytty 15.2.2019

2019 säännöt (pdf)