Lupus Europe

Lupus Europe toimii eurooppalaisten lupusjärjestöjen kattojärjestönä. Sen tehtävänä on edistää tutkimustoimintaa, välittää tietoa ja tukea jäsenjärjestöjään. Eräs tällä hetkellä ajankohtainen aihe on Patient Advisory Network (PAN) eli potilasneuvontaverkoston kehittäminen. Järjestön yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että lupus-ihmiset sekä osallistuvat lupus-tutkimukseen että hyötyvät siitä. 

Lupus Europeen kuuluu tällä hetkellä 21 Euroopan maan lupusjärjestöä. (12.9.2019) 

Kick Lupus – kilpailu

Print Friendly, PDF & Email