The Reproduction, Pregnancy and Rheumatic diseases Working Group kerää kokemuksia kliinikoilta ja potilailta, jotka elävät harvinaisten ja kompleksisten reumasairauksien kanssa. (RheumaPreg: https://www.rheumapreg2021.com/)

Tällä kertaa etsitään henkilöitä, joilla on ollut yksi tai useampia raskauksia. Kyselyssä voi esittää nimettömästi näkökulmiaan ja käsityksiään sekä kertoa kokemuksistaan omasta hoidostaan ja raskaudestaan.

Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka voidaan parantaa heidän elämänlaatuaan niinkin erityislaatuisena aikana. Kertomukset auttavat myös ymmärtämään, kuinka potilaat kokevat hoitonsa ennen raskautta, sen aikana ja jälkeen.

Englanninkielinen kysely on avoinna 8. elokuuta 2021 asti. Kaikki tiedot käsitellään nimettöminä. Kiitos vaivannäöstäsi!

Linkki kyselyyn: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RheumaPreg_Survey